Partnerinstitusjon:
Charles Sturt University

Australia

Charles Sturt University

Australia

Om Charles Sturt University

Charles Sturt University (CSU) ble opprettet i 1989, men har en historie som går tilbake til 1895 og Bathurst Experimental Farm.

Universitetet startet med tre campuser; Albury-Wodonga, Bathurst og Wagga Wagga. Senere fikk CSU lagt til campusene; Manly (1997) Canberra (1998), Goulburn (1998) og Orange (2006).

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 studieprogrammer