Partnerinstitusjon:
University of California, Los Angeles (UCLA)

USA

University of California, Los Angeles (UCLA)

USA

Om University of California, Los Angeles (UCLA)

University of California, Los Angeles, ble grunnlagt i 1919 som det andre campus i University of California-systemet. Universitetet har 45 000 studenter og 4 000 akademisk ansatte og er lokalisert i Westwood, Los Angeles.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

University of California, Los Angeles er på Lånekassens liste over utvalgte lærersteder som kan gi rett til tilleggsstipend. For mer informasjon, se Lånekassens nettsider om utveksling i utlandet.  

Antall utvekslingsplasser
Det juridiske fakultet har 2 utvekslingsplasser for studenter per semester.


Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT Ingen treff for ditt søk, prøv å utvide søket