Partnerinstitusjon:
University Paul Valéry of Montpellier

Frankrike

University Paul Valéry of Montpellier

Frankrike

Om University Paul Valéry of Montpellier

University Paul Valéry of Montpellier (UPVM) ble formelt etablert i 1289 av pave Nikolas IV og er et av de eldste universitetene i Europa. UPVM har 20 000 studenter og campus er lokalisert i Montpellier.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi: 2 studentplasser (historie).

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier: 1 studentplass.

Institutt for samfunnsvitenskap: 1 studentplass (sosiologi).

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 6 studieprogrammer

Filosofi - bachelor, 3 år

Filosofi - master, 2 år

Historie - bachelor, 3 år

Historie - master, 2 år

Sosiologi - bachelor, 3 år

Sosiologi - master, 2 år