Partnerinstitusjon:
Justus Liebig University Giessen

Tyskland

Justus Liebig University Giessen

Tyskland

Om Justus Liebig University Giessen

Universitetet ble opprettet i 1607 av landgreve Ludwig von Hessen-Darmstad og het Ludwigs-Universität fram til 1945. Etter krigen var institusjonen en høgskole for bondekultur- og veterinærmedisin. I 1957 fikk den tilbake universitetsstatus og fikk navn etter sin mest berømte vitenskapsmann, kjemikeren Justus Liebig. Skolen har 28800 studenter og 5300 ansatte i 2017, og er det nest største universitetet i Hessen. Fagområdene omfatter jus, språk/litteratur/kultur, medisin, veterinærmedisin, natur- og realfag m.fl.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Det juridiske fakultet har 1 (oppholdslengde 10 mnd.) + 4 (oppholdslengde 5 mnd.) utvekslingsplasser for studenter.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 studieprogrammer