Partnerinstitusjon:
New Mexico Institute of Mining and Technology

USA

New Mexico Institute of Mining and Technology

USA

Om New Mexico Institute of Mining and Technology

New Mexico Institute of Mining and Technology (NMIoMaT) ble grunnlagt i 1893 og er rangert som ett av de beste små universitetene innen sitt felt. Universitetet har 2 100 studenter og 171 akademisk ansatte og er lokalisert i Socorro, New Mexico.

Utvekslingsplasser

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har utvekslingsplasser for studenter og forskere/ ansatte.

 

Stipendmuligheter

Studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

 

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer