Studier ved UiT


9 studieprogrammer:

Fysikk - bachelor, 3 år

Geologi - bachelor, 3 år

Informatikk - bachelor, 3 år

Kjemi - bachelor, 3 år

Nautikk, ingeniør - bachelor, 3 år