Studier ved UiT


10 studieprogrammer:

Fysikk - bachelor, 3 år

Geologi - bachelor, 3 år

Informatikk - bachelor, 3 år

Kjemi - bachelor, 3 år

Nautikk, ingeniør - bachelor, 3 år