Studiekatalog

Nullstill Fagområde: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag
50 studieprogrammer:

- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- master, 2 år
- forskerlinje, 7 år
- master, 5 år
- master - forskerlinje, 6 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
- master, 3 år
- bachelor, 3 år
- årsstudium, 1 år
- forskerlinje, 7 år
- master, 2 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år
(Master - Psychology ) - 3 år
- bachelor, 4 år
- bachelor, 3 år
- erfaringsbasert master, 4 år
- bachelor, 3 år