Illustrasjonsbilde

iKomp (innføring i informasjonskompetanse)

iKomp (innføring i informasjonskompetanse)

Illustrasjonsbilde av en åpen bok
Kursbilde iKomp.

iKomp er et gratis og åpent nettkurs for alle som er interesserte i å lære mer om kildebruk og læringsstrategier. Hovedformålet med kurset er å gjøre studenter godt rustet til å møte universiteter og høyskolers krav og forventninger om læring, akademisk redelighet og kildebruk. Kurset kan tas i sin helhet med en avsluttende eksamen og fungerer derfor godt som arbeidskrav i studieemner. Kurset kan også benyttes til oppslag eller repetisjon. 

twitter
chat loading...