Spansk - Litteratur - master

STUDIESTED: Tromsø
Spansk-Litteratur-master-Studiekatalog-380px-

Den spanskspråklige litterære tradisjonen er en av de rikeste i verden. Velger du å ta mastergraden i spansk litteratur kan du velge blant temaer som spenner fra den viktigste romanen i den europeiske litterære tradisjonen: Cervantes` Don Quijote til det ypperste innen samtidslitteraturen: de moderne latinamerikanske romanene.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i spansk litteratur
Opptakskrav:Bachelor i språk og litteratur eller tilsvarende gradsutdanning
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5045
Søk studiet
Dette er studieretning spansk som inngår i Master i litteratur.

Den spanskspråklige litteraturen er i dag forankret i mange ulike kulturer på tvers av kontinentene. Gjennom masterstudiet får du mulighet til å utforske hvordan ideer og litterære tradisjoner er blitt formet i møtet mellom spanjoler og de som etter hvert ble til latinamerikanere. Masteremnene i litteratur vil utdype dine kunnskaper om sentrale litterære sjangere, verk og forfattere; videreutvikle dine ferdigheter i å anvende relevante verktøy i litterær analyse; styrke din språklige kompetanse gjennom å arbeide med ulike typer tekster fra ulike epoker og kulturer. Du vil også stå godt rustet til å formidle spanskspråklig litteratur og kultur.

Studieretningen i spansk har følgende sammensetning:
  • 30 stp SPA-3000-emner definert av studieretningen
  • 30 stp valgfrie emner
  • 60 stp mastergradsoppgave

De fagspesifikke emnene er:

  • SPA-3111 Latinamerikansk litteratur: romaner
  • SPA-3113 Kulturforflytninger i spanskspråklig litteratur
  • SPA-3114 Sentrale temaer fra spansk gullalder

Hvilke SPA-3000-emner som blir tilbudt hvert semester vil framgå av emnekatologen for semesteret.

De inntil 30 stp som er valgfrie, kan være litterære eller språklige emner eller emner fra andre relevante fag eller HIF-emner, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgava eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom en student ønsker å ta emner på lavere nivå, skal dette begrunnes i arbeidet med mastergradsoppgaven, anbefales av veileder og godkjennes av styret for fakultære bachelor- og mastergradsprogram.

I tillegg til dette er det i hvert semester mulig å ta et spesialemne i spansk litteraturvitenskap SPA-3190 Spesialemne i spansk litteraturvitenskap. Det kan inngå som et av de valgfrie emnene på 3000-nivå. Dette emnet kan kun tas én gang. Kontakt studieveileder for mer informasjon.

Tabellen under viser kun et eksempel på studieprogresjon:

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
Emne i spansk litteraturvitenskap
Valgemne
Mastergradsoppgave i spansk litteraturvitenskap
2. semester
Emne i spansk litteraturvitenskap
Valgemne
Mastergradsoppgave i spansk litteraturvitenskap
3. semester
Emne i spansk litteraturvitenskap
Valgemne
Mastergradsoppgave i spansk litteraturvitenskap
4. semester
Mastergradsoppgave i spansk litteraturvitenskap

Etter fullført mastergrad i litteratur har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
Kandidaten har:
- oppnådd en faglig spesialisering i studieretningsfaget og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
- skaffet seg dypere kunnskaper i dette studieretningsfaget gjennom de fagspesifikke emnene som studieretningen krever
- bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
- utviklet en kritisk forståelse for hvordan litteraturvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- orientere seg i litteraturvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
- kan produsere akademiske tekster og analytisk behandle og fortolke et litteraturvitenskapelig materiale eller en litteraturvitenskapelig problemstilling
- formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på spansk

Generell kompetanse:
Kandidaten:
- kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter innenfor spansk litteraturvitenskap som kvalifiserer for videre litteraturvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske litteraturkunnskaper
- kan bruke sin erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven
- har opparbeidet seg en generell humanistisk kompetanse innenfor tekstforståelse, tekstproduksjon og tekstanalyse

For å bli tatt opp på programmet må du ha bachelorgrad i språk og litteratur, språk og økonomi eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i spansk, med 60 stp. på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå.

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

For undervisnings- og eksamensspråk, se den enkelte emnebeskrivelse.

En mastergrad i litteraturvitenskap er blant annet relevant for arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, museum, bibliotek, reklame og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir studiet lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet. Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke om opptak til ph.d.-utdanning.
 Det er mulig å søke opptak til ph.d.-studier.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

I dette studiet er det mulig å ta ett eller to semester i utlandet, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Informasjon om søknadsfrister, stipendmuligheter, etc. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Linköpings universitet Sverige
Università degli Studi di Milano Italia
Örebro universitet Sverige
Universidad de Navarra Spania
Universidad de Santiago de Compostela Spania
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Tyskland
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Univerza v Ljubljani Slovenia
Universitat Pompeu Fabra Spania
Universidad de Huelva Spania
Tampereen yliopisto / Tammerfors universitet Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
National Research University ”Higher School of Economics Russland
Stockholms universitet Sverige
Háskóli Íslands Island
Université de Nantes Frankrike
Universitat Autónoma de Barcelona Spania
Åbo Akademi Finland
Mittuniversitetet Sverige
Universidad de Granada Spania
Vaasan yliopisto Finland
Uniwersytet Rzeszowski Polen
Latvijas Universitate Latvia
Humboldt-Universität zu Berlin Tyskland
Roskilde Universitet Danmark
Syddansk Universitet Danmark
Lapin yliopisto Finland
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - XAMX Finland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Ludwig-Maximilians-Universität München Tyskland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Universidad de Almería Spania
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Tyskland
Universität zu Köln Tyskland
Mälardalens högskola Sverige
Tallinna Ülikool Estland
Turun yliopisto Finland
Luleå tekniska universitet Sverige
Lunds universitet Sverige
Karlstads universitet Sverige
Saint-Petersburg State University Russland
Uppsala universitet Sverige
Sofia University "St. Kliment Ohridski" Bulgaria
Universidad de Castilla-La Mancha Spania
Ollscoil Luimnigh Irland
University of York Storbritannia og Nord-Irland


Informasjon til masterstudenter

Institutt for kultur og litteratur og Institutt for språkvitenskap har en egen side hvor du kan finne relevant informasjon om ditt masterstudie.  Her finner du informasjon om mastergradskontrakt, lesesalsplass, om skriving og innlevering av masteroppgaven, og om studiereiser. Det legges også ut informasjon om relevante kurs for masterstudenter.Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Bli student ved UiT!