Emnetabell - Prosess og energi (Y-VEI), Narvik

Emner som ligger under fordypning Prosess og energi Y-VEI, studiested Narvik.

 
Prosessteknologi: fordypning prosess og energi (Y-VEI)
Studiested: Narvik
1. semester (høst)
(5 stp.)
(15 stp.)
TEK-1503 Teknisk tegning/DAK (5 stp)
2. semester (vår)
TEK-1508 Teknisk språkføring (5 stp)
 
TEK-1509 Teknisk realfag
(5 stp.)
 
3. semester (høst)
TEK-1520 Beregnings-orientert programmering (5 stp)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
Valgfrie emner (10 sp.)
 
 
 
6. semester (vår)

 

Valgfrie emner (10 sp.)

PRO-2801 Brenselceller og hydrogen 10 stp
PRO-2805 Prosessimulering 10 stp
TEK-2800 Matematikk 3 (5 stp)
TEK-2801 Fysikk 2 (5 stp)
TEK-2800 Matematikk 3 og TEK-2801 Fysikk 2 er obligatorisk for å kunne begynne på master-studier

Ansvarlig for siden: Espen Johannessen
Sist oppdatert: 23.02.2023

Dette er emneporteføljen som gjelder for studenter ved Y-VEI ved fordypning Prosess og energi.