Emnegruppe økonomi og administrasjon

På siste studieår skal studentene på bachelorgradsprogrammet  i økonomi og administrasjon velge blant tre emnegrupper. Generell økonomisk- administrativ emnegruppe, emnegruppe regnskapsfører og emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret.

Generell økonomisk-administrativ emnegruppe

5.semester

 

BED-2112 Human Resource Management

BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting

Fritt emnevalg

6.semester

BED-2032 Corporate finance

Fritt emnevalg

Fritt emnevalg

Innen den økonomisk administrative emnegruppen vil Handelshøgskolen tilby et utvalg anbefalte valgemner hvert semester som vil kunne inngå som et fritt emnevalg.  Disse emnene blir koordinert med de obligatoriske emnene i 5. og 6. semester.

I 5te semester vil en kunne velge noen av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til de obligatoriske emnene BED-2112 Human Resource Management og BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting:

 • BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett
 • BED-2047 Forhandlinger
 • BED-2012 Prosjektledelse
 • BED-2054 Innovasjon i praksis
 • BED-2056 Introduction to Data Science
 • BED-2060 Social Inequalities in Modern Society

I 6te semester vil en kunne velge noen av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til det obligatoriske emnet BED-2032 Corporate finance:

 • BED-2017 Prosjektledelse, fordyping
 • BED-2209 Bachelorgradsoppgave (20 studiepoeng)
 • BED-2062 Sustainable Business
 • BED-2035 Competitive intelligence
 • BED-2034NETT Organisasjonspsykologi
 • BED-2021 Skatterett
 • BED-2015 Kommersialisering

Alternativt kan studentene velge andre emner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Studenten må også selv sjekke at det ikke er faglig overlapp mot andre emner som inngår i bachelorgraden. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner hvor de har fritt emnevalg. Godkjenning og innpasning av slike emner skal gjøres av studieavdelingen ved Handelshøgskolen.
Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 18.09.2020 11:07