Major i marked og strategi

På andre semester skal studentene på mastergradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked velge blant to majorer:  Marked og strategi eller strategisk ledelse. Valg av major gjøres i studentweb.

En major i markedsføring og strategi vil gi deg ferdighetene til å utvikle avanserte markedsføringsstrategier og kompetansen til å lede strategiske prosesser i organisasjoner. Dette gjør deg i stand til å forme fremtidsrettede bedrifter som skaper verdi for kundene og holder seg lønnsomme selv når markedene er i kontinuerlig endring.

Mer spesifikt vil du lære:

  •  å analysere bedrifters strategiske valg, og forstå hvorfor noen bedrifter opplever suksess, mens andre ikke gjør det.
  • om mekanismene innen business-to-business markedsføring, og forstå hvordan effektive B2B-strategier utvikles.
  • om hvordan fremveksten av tjenester endrer måten å tenke markedsføring på, og hva som kreves for å utvikle verdifulle kundeopplevelser.
  • om hvordan bedrifter kan etablere seg på internasjonale markeder gjennom forhandlinger og kulturforståelse.

 

1. semester
BED-3011 Forskningsdesign og metodevalg
BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring
BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder
2. semester
FSK-3009 Strategisk næringsøkonomisk analyse av sjømatnæringen
BED-3045 Business-to-business Marketing  eller BED-3032 Service og opplevelsesdesign  eller FSK-3013 Internasjonal handel med sjømat 
Minor
3.semester      

BED-3077 International Marketing

BED-3073 Fordypningsemner
Minor
4. semester
BED-3902 Masteroppgave i ledelse, innovasjon og marked

Studentene kan velge mellom følgende minors  når de tar en major i marked og strategi:

Strategisk ledelse

 

 

 

 

Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 05.11.2021