Videreutdanning for lærere, barnehagelærere og utdanningsledere

Varighet:

Videreutdanning for lærere, barnehagelærere og utdanningsledere

Varighet:

Studiested
Tromsø, Alta
Søknadsfrist
01.03
Søking og opptak
Slik søker du

UiT tilbyr årlig mange videreutdanninger for lærere, barnehagelærere og utdanningsledere.

Søknad om opptak registreres hos Utdanningsdirektoratet innen 1. mars. Eventuelle ledige studieplasser legges ut på UiTs sider i starten av mai, med søknadsfrist i midten av mai.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: 77620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Tilbud i 2023:

For lærere

 • Engelsk 2 for 5-10 trinn, samlingsbasert Tromsø
 • Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM), samlingsbasert Tromsø
 • Matematikk 1 for 1-7 trinn, samlingsbasert Tromsø
 • Matematikk 1 for 1-10 trinn, nettbasert
 • Matematikk 2 for 5-10 trinn, samlingsbasert Tromsø
 • Norsk 1 for 5-10 trinn, samlingsbasert Tromsø
 • Norsk 2 for 8-13 trinn, nettbasert
 • Tysk 1 for 5-10 trinn, nettbasert
 • Kunst og håndverk 1.-10 trinn (Ny), samlingsbasert Tromsø
 • Mat og helse 1.-10. trinn (Ny), samlingsbasert Tromsø og Alta (en gruppe ved hvert studiested)
 • Tverrfaglige samiske perspektiver i skolen 1.-10. trinn (Ny), samlingsbasert Tromsø
 • Veiledning for lærere i skole og barnehage, samlingsbasert Tromsø og Alta (en gruppe ved hvert studiested)

For barnehagelærere/utdanningsledere

 • Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen, Tromsø
 • Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen, Tromsø
 • (Se også NTNUs Rektorutdanning, som bl.a. tilbys i samarbeid med UiT i Tromsø)

Se mer info her

Samlingsbasert eller nettbasert.

Se detaljert info her

Norsk

Foreløpig ikke tilgjengelig