Studieretning:

Nordisk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum
Studieretning:

Nordisk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Studiested
Ukjent
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Med nordisk som fag i lektorutdanningen kan du kombinere din interesse for språk, tekst og litteratur med læreryrket. Norsk er ett av de viktigste fagene i skolen, og som lektor i norsk vil du få en sentral rolle i den faglige utviklingen hos elevene. Jobbmulighetene er gode!

Spørsmål om studiet

HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg
Line Nilsen Sandanger

Studiekonsulent ( team eksamen)


Norsk er det største faget i skolen og det vil derfor alltid være behov for norsklærere. Med nordisk som masterfag på lektorutdanningen vil du derfor være etterspurt på skoler i hele landet. Nordisk er et spennende og variert fag. Du får kunnskaper om norsk språk i alle varianter fra middelalderens norrønt til moderne norsk ungdomsspråk og om litteratur fra Njåls saga til Naiv. Super. Studiet gir deg også innsikt i sider ved norsk og nordisk kultur du ikke visste eksisterte!

Lektorprogrammet er et innholdsrikt og veldig variert studium, det gir deg faglig fordypning i to disiplinfag og i profesjonsfag samt praksiserfaring. Alle fagene som inngår i lektorutdanninga er forsknings- og erfaringsbaserte, og det gir deg de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet. Lektorutdanningen gir undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.

Med nordisk som studieretningsfag (fag 1), kan du velge nordsamisk (på morsmålsnivå), russisk, spansk, engelsk, historie, matematikk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag som fag 2.

For detaljert oppbygging av studieretning nordisk og hvilke fag du kan kombinere nordisk som masterfag med, se studieplan/fagplan nedenfor.Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg nye perspektiver, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.
Dette studiet anbefaler og tilrettelegger for utveksling i syvende semester.

Vi anbefaler spesielt disse lærerstedene:

Aarhus Universitet

Stockholms Universitet

Háskóli Íslands

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Utenlandsoppholdet må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For nærmere informasjon om søkeprosessen, frister og stipendmuligheter, se universitetets nettsider om studentutveksling eller kontakt veileder for ditt masterfag.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september.
Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret er 1. februar.

Studiested Land
University of Copenhagen Danmark
University of Huelva Spania
Bilde av Auklend, Morten
Auklend, Morten
Studieprogramleder nordisk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis ved Nordiskseksjonen
Bilde av Bentzen, Kristine
Bentzen, Kristine

Jeg er professor i nordisk språkvitenskap. Jeg underviser og veileder studenter primært på nordisk, men også tidvis på engelsk, samisk og logopedi.

Professor nordisk språkvitenskap
Linda-Nesby-2.jpg
Hamrin Nesby, Linda

Forskerinteresser:

  • Humanistisk helse- og sykdomsforskning (medical humanities)
  • Forskningsveiledning 
  • Patografier
  • Pårørendelitteratur
  • Litteratur og medisin
  • Narrativ medisin
  • Skandinavisk samtidslitteratur
  • Knut Hamsun

Leder forskningsgruppen Health, Art and Society (HAS). Medlem i FemArc (interdisciplinary research group in feminist theory and gender studies at UiT) og forskningsnettverket Litteratur og lesing (Institutt for lærerutdanning og pedagogikk)

 

Professor
Bilde av Johansen, Åse Mette
Johansen, Åse Mette

Eg er sosiolingvist og forskar på sambandet mellom språk, menneske og samfunn med utgangspunkt i Nord-Noreg og Sápmi. Eg underviser og rettleier om ulike språklege tema på alle nivå i utdanningane våre.

Aktuelt

Eg har nyleg gitt ut boka Samisk i norskfaget – fra plan til praksis saman med Hilde Sollid (2023, Fagbokforlaget). Boka skal inspirere lærarutdannarar, lærarstudentar og norsklærarar til å styrke og utvide arbeidet med samisk innhald i norskfaget i skolen.

Verv

Førsteamanuensis i nordisk språkvitskap
H P13A8125 copy2.jpg
Sollid, Hilde

 

 

Professor i nordisk språkvitenskap
Bilde av Vangsnes, Øystein Alexander
Vangsnes, Øystein Alexander
Professor nordisk språkvitskap
Bilde av Wærp, Lisbeth Pettersen
Wærp, Lisbeth Pettersen
Professor nordisk litteraturvitenskap
Ansatte--Henning-Wærp
Wærp, Henning Howlid
Professor nordisk litteraturvitenskap