Russisk - årsstudium

Varighet: 1 År

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Russisk - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
1. desember
Søking og opptak
Slik søker du

Hovedvekten i årsstudiet i russisk er lagt på språkopplæring. Du vil lære deg hovedlinjene i moderne russisk grammatikk og uttale, slik at du kan lese og skrive enkle tekster og føre enkle samtaler på russisk. Samtidig vil du skaffe deg en oversikt over deler av russisk kultur, historie, samfunnssystem og litteratur.

Spørsmål om studiet
IMG_4900.JPG
Astrid Mellem Johnsen

Studiekonsulent for samisk og russisk


Hovedvekten i årsstudiet i russisk er lagt på språkopplæring. Du vil lære deg hovedlinjene i moderne russisk grammatikk og uttale, slik at du kan lese og skrive enkle tekster og føre enkle samtaler på russisk. Samtidig vil du skaffe deg en oversikt over deler av russisk kultur, historie, samfunnssystem og litteratur.

Studiet består av 5 enkeltemner som til sammen gir 60 studiepoeng (stp). Studiet starter om våren og går over to semestre. For å bli flink i russisk er det viktig å reise til Russland og bruke språket i praksis. Derfor begynner høstsemesteret med et ni uker langt studieopphold i St. Petersburg i Russland hvor du får undervisning og tar eksamen i emnet RUS-1313 Praktisk russisk i St. Petersburg (10 stp). Undervisningen på de andre to emnene på høsten begynner etter utenlandsoppholdet.

 


Etter fullført årsstudium i russisk skal du ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
Du skal

 • beherske det russiske alfabetet
 • ha kjennskap til og kunne praktisere korrekt uttale
 • ha kunnskap om hovedtrekkene i grammatikken
 • beherske aktivt et grunnleggende ordforråd
 • ha kjennskap til russisk litteraturhistorie og grunnleggende trekk i litterær analyse
 • ha inngående forståelse av et utvalg litterære verk
 • ha fått et innblikk i kulturelle forhold relevante for studiet av russisk
 • Ferdigheter:
  Du skal kunne
 • lese og forstå ulike typer russiske sak- og skjønnlitterære tekster i en vanlig språkform
 • kunne uttrykke seg bortimot korrekt muntlig og skriftlig om dagligdagse tema
 • presentere de kunnskapene om russisk språk, litteratur og kultur som de har skaffet seg

Kompetanse:
Du skal kunne

 • undervise i russisk i skolen
 • utføre annet arbeid der kunnskaper om russisk språk, litteratur og/eller kultur er sentralt

Russland er en av de viktigste handelspartnerne for Norge og EU, og det norske næringslivet trenger ansatte med kompetanse i russisk. Du kan bruke faget i jobber innen litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, internasjonalt arbeid, informasjonsarbeid, næringsliv og reiseliv m.m.

 

Med en mastergrad i et skolefag, kan årsstudiet sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse i skolen. Merk at opptakskravene til PPU er endret fra og med 2019 til mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det anbefales at søkeren har russisk I eller II (tidligere B- eller C-språk) fra videregående skole. De som ikke har russisk I eller II fra videregående, anbefales å ta emnet RUS-0100 Grunnkurs i russisk språk (10 stp) høsten før de begynner på årsstudiet.

Årsstudiet har oppstart i vårsemesteret og søknadsfristen er 1. desember via lokalt opptak. Søknadsweb åpner i oktober 2020.

Antall studieplasser: Åpent.

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. Det gis bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Russisk og norsk.

Etter årsstudiet i russisk kan du ta ett semester med fordypning i russisk (2000-nivå), det vil si ett semester med emner som bygger på årsstudiet.

Studiet kan også brukes som en del av et bachelorgradsstudium eller lektorutdanningen i språk og samfunnsfag. Årsstudiet inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac. Dersom du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.


Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i russisk (80 studiepoeng), kan du søke om opptak til mastergradsstudiet i språk eller litteratur med studieretning i russisk. For opptak til mastergradsstudiet kreves en bachelorgrad med fordypning i russisk (80 stp) eller tilsvarende. Av de 80 må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i russiskemnene.

Studiested Land
Petrozavodsk State University Russland
Foreløpig ikke tilgjengelig