Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium

Varighet: 1 år

Foto: George Dolgikh
Foto: George Dolgikh

Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist

15.april 2023

1. mars for søkere med realkompetanse.

1. desember 2022 (oppstart vår lokalt opptak)

Søking og opptak
Slik søker du

Er du interessert i litteratur? Liker du å lese litterære tekster fra ulike epoker og fra alle verdenshjørner? Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap gir ei grunnleggende innføring i verdenslitteraturen, særlig den europeiske og vestlige tradisjonen. Har du interesse for litteratur, språkbruk, kulturforståelse, litteraturformidling, fortolkning og estetikk, er dette studiet for deg.

Spørsmål om studiet
E-post: aisi@hjelp.uit.no
Telefon: 77660793

Fra antikkens lyriker Sapfo til vår tids Sylvia Plath. I årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap får du muligheten til å fordype deg i og analysere hovedverk innenfor de store sjangrene epikk, drama og lyrikk. Hva kjennetegner Virginia Woolfs fortellerteknikk i hennes roman Mrs Dalloway? Hvorfor er Gustave Flauberts roman Madame Bovary litteraturhistorisk sentral? Hvilken dramatiker skrev «Aldri var der en filosof som tålmodig kunne tåle tannverk»? Dette er bare noe av det du vil få svar på og kunnskap om ved å studere allmenn litteraturvitenskap. Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap omfatter studier av skjønnlitteratur, litteraturhistorie, litteraturvitenskapelig teori og metode som inneholder praktisk tekst- og tolkningsarbeid og teoretiske studier.

Studiet består av seks enkeltemner med samlet omfang på 60 studiepoeng (stp).

Etter fullført årsstudium i allmenn litteraturvitenskap har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

  • en generell oversikt over vestens litteraturhistorie fra antikken og til i dag
  • kjennskap til litteraturens viktigste sjangrer (drama, lyrikk og epos/roman) og deres varianter
  • grunnleggende kunnskaper om de sentrale problemstillinger, tendenser og perioder i litteraturteori fra antikken til i dag

Ferdigheter

Du kan:

  • sette litterære verk i historisk og litteraturhistorisk kontekst på tvers av nasjonalspråkene
  • finne bestanddeler og virkemidler i litterære tekster og gi begrunnede tolkninger av litterære tekster

Kompetanse

Du:

  • har fått innsikt i kulturhistorie og forskjellige teorier om kulturelle uttrykk
  • kan formidle beskrivelser, analyser og tolkninger på en redelig, tilgjengelig og selvstendig måte

Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap er relevant for arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, bibliotek, forlag, media, reklame og offentlig forvaltning.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 15.april 2023 for søkere med generell studiekompetanse og 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet har oppstart både i høst- og vårsemesteret. Oppstart vår (via Lokalt opptak): Søknadsfrist 1. desember. Søknadsweb åpner i oktober.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold.

Undervisning:

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og prosjekt- og gruppearbeid

Arbeidskrav:
I alle emnene på studiet inngår arbeidskrav som må være bestått før du kan avlegge eksamen. Arbeidskrav i studiet kommer i form av skriftlige oppgaver og muntlig presentasjon. Arbeidskravene evalueres med godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer:
De enkelte emnene har ulike vurderingsformer avhengig av innhold og oppbygging. Vurderingsformer er skoleeksamen og semesteroppgaver. Det blir gitt veiledning ved skriving av semesteroppgaver. Eksamener vurderes ut fra karakterskalaen A-F.

Se den enkelte emnebeskrivelse under "Oppbygging av studiet" for nærmere informasjon om undervisning, arbeidskrav og vurderingsformer

Norsk

Årsstudiet kan inngå som en valgfri del av en bachelorgrad ved fakultetet hvor det er rom for det.

Anniken-Greve
Greve, Anniken
Professor allmenn litteraturvitenskap
Bilde av Arntzen, Even
Arntzen, Even

Professor

Professor allmenn litteraturvitenskap
Ansatte--Rolf-Gaasland
Rolf Gaasland
Studieprogramleder allmenn litteratur (årsstudium), professor allmenn litteraturvitenskap