høst 2023
BIO-1105 Innføring i biologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i biologi, bioteknologi og lektorutdanning med biologi som studieretning.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og framtid 10 stp

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i biologi, økosystemer og biodiversitet av organismer. Emnet komplementerer kurset MBI-1002, Celle- og molekylærbiologi (vårsemesteret), og gir en innføring i ulike fagområder innen biologi, eksempelvis økologi, evolusjon, fysiologi og organismer som bakterier, sopp, planter, dyr, virus og forsvar mot infeksjoner. Emnet inneholder også semesteroppgave som studenter skriver om valgt tema, skrivekurs og kurs i informasjonskompetanse (iKOMP).

Hva lærer du

Kunnskap

 • grunnleggende kunnskap om levende organismer og virus, fra prosesser i organismer til utvikling av mangfoldet av organismer, og om samspillet mellom organismer.
 • grunnleggende innsikt i sentrale biologiske teorier og problemstillinger i biologifaget, kjennskap til deler av forskningsfronten innen biologifaget.
 • kjennskap til vitenskapelig skriving og regler / etiske retningslinjer knyttet til artikkelskriving.

Ferdigheter

 • kunne gjøre rede for og ha innsikt i ulike retninger innen biologifaget og beherske. grunnleggende biologisk fagspråk og begreper.
 • kunne finne fram i tilbudene ved et moderne universitetsbibliotek.

Generell kompetanse

 • grunnleggende forståelse og innsikt innenfor ulike retninger i biologifaget, fra cellenivå til samspillet mellom mangfoldet av organismer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

34 t forelesninger, kollokvier i tilknytning til forelesninger, semesteroppgave som gruppearbeid, digital iKOMP kurs.

Deltakelse på forelesninger og kollokvier er sterkt anbefalt.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 29.11.2023 09:00
3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

IKOMP Godkjent – ikke godkjent
Semesteroppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Godkjent IKOMP
 • Godkjent semesteroppgave

Kontinuasjonseksamen

Det gis adgang til kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-1105
 • Tidligere år og semester for dette emnet