Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BIO-1105 Innføring i biologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arktisk og marin biologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i biologi, bioteknologi og lektorutdanning med biologi som studieretning.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og framtid 10 stp

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i biologi, økosystemer og biodiversitet av organismer. Emnet komplementerer kurset MBI-1002, Celle- og molekylærbiologi (vårsemesteret), og gir en innføring i ulike fagområder innen biologi, eksempelvis økologi, evolusjon, fysiologi og organismer som bakterier, sopp, planter, dyr, virus og forsvar mot infeksjoner. Emnet inneholder også semesteroppgave som studenter skriver om valgt tema, skrivekurs og kurs i informasjonskompetanse (iKOMP).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

34 t forelesninger, kollokvier i tilknytning til forelesninger, semesteroppgave som gruppearbeid, digital iKOMP kurs.

Deltakelse på forelesninger og kollokvier er sterkt anbefalt.