høst 2023
LER-1511 Mat og helse 1-7 - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1501 Mat og helse 1-7 15 stp

Innhold

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere praktiske aktiviteter i faget
 • Barn og unges kosthold sett i lys av helsemyndighetenes kostråd og næringsstoffanbefalinger
 • Fagdidaktikk er gjennomgående i hele emnet
 • Å produsere tradisjonelle og moderne matretter fra samiske og andre lands matkulturer og religioner

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • fagets historie, sentrale styringsdokumenter og nasjonale kostanbefalinger
 • fagets didaktiske og praktiske omfang
 • matvaregrupper og trygg, bærekraftig og etisk mat
 • barn og unges matvaner og kostholdsutfordringer
 • grunnleggende ferdigheter i faget

Ferdigheter

Studenten kan:

 • praktisere faget i tråd med læreplanens intensjoner og innhold
 • grunnleggende matfaglige teknikker og metoder, samt redskapsbruk
 • tilberede og produsere trygg mat i tråd med nasjonale kostanbefalinger

Kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i fagets yrkesetiske problemstillinger
 • kjenner til helsefremmende og samfunnsaktuelle perspektiv
 • kan utøve og utvikle egen profesjonalitet i faget
 • kan didaktisk planlegge og gjennomføre undervisning i mat og helsefaget, legitimert i læreplanens innhold og intensjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

 • Didaktisk refleksjon
 • Forelesninger
 • Veiledning
 • Praktisk matfaglig arbeid
 • Studentbasert undervisning

 

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Undervisningsopplegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:
 • 70 % deltakelse på undervisning
 • Utvikle og gjennomføre et praktisk didaktisk undervisningsopplegg forankret i LK20 med fokus på grunnleggende matfaglige teknikker. Undervisningsoppleggets teoretiske omfang er 3000-4000 ord. Rammer for praktisk gjennomføring av undervisningsopplegget er 4 undervisningstimer, med påfølgende didaktisk refleksjon.

Mer info om praktisk eksamen

Individuell praktisk didaktisk matfaglig eksamen. Det gis 48 timers forberedelsestid for planlegging.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1511
 • Tidligere år og semester for dette emnet