Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

LER-1511 Mat og helse 1-7 - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Studiepoengreduksjon

LER-1501 Mat og helse 1-7 15 stp

Innhold


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

 

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.