høst 2023
PED-3201 Ledelse og endring - 10 stp

Emnetype

Obligatorisk emne master i utdanningsledelse.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Jf. Opptakskrav som gitt av master i utdanningsledelse.

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. Husk å legg emnekoden i kommentarfeltet på søknaden.


Innhold

I emnet gis en innføring i feltet ledelse og endring i organisasjoner.

Faglig innhold:

 • Internasjonale og nasjonale trender om ledelse og endring.
 • Ledelse i- og av endringsprosesser.
 • Ledelse og endring som sosialt samspill.
 • Organisering og gjennomføring av utvikling-og endringsarbeid.
 • Kartleggingsresultater og ulike evalueringsformer som grunnlag for endring.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har:

 • Kunnskap om internasjonale og nasjonale trender om ledelse og endring i utdanningssektoren.
 • Kunnskap om teoretiske perspektiver på ledelse og endring.
 • Kunnskap om mellommenneskelige- og organisatoriske læringsprosesser i- og av ledelse og endringsarbeid i utdanningssektoren.
 • Kunnskap om hvordan kartleggingsresultater og evalueringsformer kan brukes til endring-og utviklingsarbeid i utdanningssektoren.

 

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Anvende kunnskap om ledelse og endringsarbeid i utdanningssektoren.
 • Analysere faglige problemstillinger om ledelse og endring i skole og barnehage.
 • Bruke kartleggingsresultater og evalueringsformer i konkrete endring-og utviklingsarbeid i utdanningssektoren.
 • Finne fram til og gjøre bruk av relevant internasjonal og norsk litteratur på en kritisk måte.

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • Anvende og formidle teoretiske og praktiske kunnskaper i ledelse, planlegging, gjennomføring og evaluering av endringsarbeid.
 • Gjøre bruk av sentrale begreper innenfor fagfeltet ledelse og endring i profesjonelle samtaler.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiet er et deltidsstudium. Antall samlinger er 2 og hver samling går over tre dager. Samlingene utgjør totalt ca. 36 timer.På samlingene presenteres teori fra ulike tema. Studentene vil også legge fram egne tekster for studentrespons og veiledning fra faglærere.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 04.12.2023 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tekst Godkjent – ikke godkjent
Muntlig Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Beskrive og reflektere over ledelsesutfordringer ved et endringsarbeid. Inntil 3 sider (1500 ord). 
 • Formidle og delta i en profesjonell samtale knyttet til innhold i arbeidskrav 1.  

Arbeidskravene gjennomføres individuelt.


Mer info om vurderingsform oppgave

Eksamen består av et selvvalgt tema som skal ta utgangspunkt i litteratur fra emnet. Teksten kan gjerne inneholde eksempler fra egen praksis som tar opp relevante ledelsesutfordringer.

Teksten skal ha et omfang på 3500-4000 ord.

Eksamen kan leveres som gruppeoppgave bestående av to studenter. Gruppeeksamens omfang er på 5000 - 5500 ord.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Arbeidene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3201
 • Tidligere år og semester for dette emnet