Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

AUT-2606 Innebygde Systemer - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Embedded Systems omhandler utvikling av programvare og elektronikk innbygd i damaskinsystemer med forskjellige formål. I kurset blir det både utviklet egen programvare og elektronikk samt gjort sammenstilling og konfigurering av (halv)ferdige elektronikkmoduler og tilhørende programvare. Eksempel på slike systemers formal er datainnsamling, fjernovervåking og styring.

Kurset tar for seg integrerbare komponenter og standarder for sensorer, forskjellig kommunikasjonsmetoder, introduksjon til styring og regulering av sanntidssystemer, kretskortutvikling, elektromagnetisk kompatibilitet og robusthet, UNIX, databaser, grafisk brukergrensesnitt, og diagrammer til utvikling- og dokumentasjonsformål. Faginnholdet kan variere rundt disse sentrale temaene. Praktisk bruk og implementasjon av disse temaene er sentralt i kurset.

Stikkord til konkrete elementer som kan inngå er: Raspberry Pi, Node-Red, UML, Python, Bluetooth, IoT, MySQL, Altium Designer, og forskjellige former for mikrokontrollere, sensorer og programmerbare enheter.


Hva lærer du

Innholdet i emnet er en sentral og direkte anvendbar kunnskap. Emnet gir kandidaten innsikt og forståelse av mer spesifikke elektroniske og datarelaterte styresystemer, i tillegg til å introdusere flere nye teknologier.

Kunnskap og forståelse

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Kan forekomme tema som blir forelest på engelsk.

Undervisning


Dato for eksamen

Muntlig eksamen 28.04.2023;Oppgave innlevering 24.04.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.