høst 2022
ALI-1110 Epikk I: Fra de eldste tider til ca. 1800 - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag) lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp

Innhold

Dette emnet tar for seg den episke diktning fra de eldste tider til ca. 1800. Emnet omfatter utdrag fra Bibelen, samt så vel greske og romerske, som franske og italienske epos, en norrøn saga og flere europeiske romaner.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • innsikt i sentrale trekk ved den vestlige tradisjon innenfor narrativ diktning fram til 1800
 • kunnskap om de forskjellige sjangere innenfor den narrative diktningen
 • kjennskap til sentrale teoridannelser i forhold til narrativ diktning
 • oversikt over litteraturhistoriske epoker fram til 1800

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre en kritisk lesning av narrative tekster
 • analyse av narrative tekster

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 12.12.2022 09:00 6 Timer A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Skriftlig arbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Ett skriftlig arbeid på 3-4 sider over oppgitt emne.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ALI-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet