høst 2022
MAS-2800 Design og strukturell analyse - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikkeller ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, IGR1600 Matematikk 1eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1507 Matematikk 1eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, IGR1518 Matematikk 1 (3-semester)eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)eller IGR1600 Matematikk 1, ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1820 Design og strukturell analyse 10 stp

Innhold

Produktutvikling: Ide - skisse, ide - analyse og evaluering av produktkarakteristikker. 3D modellering og sammensatte DAK modeller.

Introduksjon til databasert simulering ved hjelp av elementmetoden: Prinsipper som ligger til grunn for strukturelle beregninger med elementmetoden. Noder, elementer, elementtyper, randbetingelser, laster, tvangsforskyvninger, temperaturlaster. Beregningsresultater, elementkoordinatsystemer, konvergenskrav.


Anbefalte forkunnskaper

BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, MAS-2601 Mekanikk 2, MAS-2604 Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring, TEK-1503 Teknisk tegning/DAK, TEK-1504 Fysikk, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Studenten

 • har kunnskap om systematisk produktdesign prosess.
 • har bred kunnskap om bruk av DAK-verktøy.
 • kan vurdere viktige sider av produkters og konstruksjoners holdfasthet og brukbarhet ved hjelp av elementmetoden.
 • har bred kunnskap om hvordan elementmetoden er bygget opp.

Ferdigheter:

Studenten skal

 • kunne anvende produktutviklingsteknikker i en systematisk designprosess.
 • kunne gjennomføre geometrisk 3D - modellering.
 • kunne gjennomføre brukbarhetsvurderinger bastert på simuleringer med elementmetoden.
 • kunne påbegynne en brukbarhetskontroll i henhold til en konstruksjonsstandard.

Kompetanse:

Studenten kan

 • delta i produkt - og konstruksjonsutvikling
 • bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og regneøvinger. Praktisk arbeid med 3D - modellering, strukturelle analyse og numeriske beregninger

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Mappevurdering A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Mappearbeider Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Alle mappearbeider må utføres slik at de kan vurderes som godkjent.

Mer info om mappevurdering

Mer informasjon om innhold i mappevurderingen vil bli gitt ved oppstart emnet. 

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAS-2800
 • Tidligere år og semester for dette emnet