Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

MAS-2800 Design og strukturell analyse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ITE1820 Design og strukturell analyse 10 stp

Innhold

Produktutvikling: Ide - skisse, ide - analyse og evaluering av produktkarakteristikker. 3D modellering og sammensatte DAK modeller.

Introduksjon til databasert simulering ved hjelp av elementmetoden: Prinsipper som ligger til grunn for strukturelle beregninger med elementmetoden. Noder, elementer, elementtyper, randbetingelser, laster, tvangsforskyvninger, temperaturlaster. Beregningsresultater, elementkoordinatsystemer, konvergenskrav.


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikkeller ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, IGR1600 Matematikk 1eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1507 Matematikk 1eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, IGR1518 Matematikk 1 (3-semester)eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)eller IGR1600 Matematikk 1, ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Studenten

Ferdigheter:

Studenten skal

Kompetanse:

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og regneøvinger. Praktisk arbeid med 3D - modellering, strukturelle analyse og numeriske beregninger