høst 2022
SAK-1003 Kunst 3 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt bachelorstudiet Kunst og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1002 Kunst 2

Innhold

 • Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid
 • Studietur
 • Introduksjon til
  • spesifikke verktøy for egen praksis
  • tekst som verktøy
  • gruppekritikk som verktøy

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 • Gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om spesifikke verktøy for egen praksis
 • Grunnleggende kunnskap om å formulere seg skriftlig om eget arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om å formulere seg om andres praksis i en gruppekritikk

 

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstneriske arbeid
 • Kunne anvende spesifikke verktøy for egen praksis
 • Kunne dokumentere eget arbeid
 • Kunne presentere og kontekstualisere eget arbeid skriftlig og muntlig
 • Kunne gi medstudenter relevant tilbakemelding

 

Generell kompetanse

 • God forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • God forståelse for presentasjon og dokumentasjon samt kontekstualisering av eget arbeid muntlig
 • Grunnleggende forståelse for bruk av spesifikke verktøy
 • Grunnleggende forståelse for presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid skriftlig
 • Grunnleggende forståelse for gruppekritikk og medstudenters arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Muntlig eksamen 08.12.2022 09:00
Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Portfolio Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig presentasjon av kunstneriske arbeider og eksaminasjon med utgangspunkt i innlevert arbeidskrav.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1003
 • Tidligere år og semester for dette emnet