Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

SAK-1003 Kunst 3 - 30 stp


Ansvarlig enhet

Kunstakademiet

Emnetype

Emnet er forbeholdt bachelorstudiet Kunst og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold


Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1002 Kunst 2

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid.

Dato for eksamen

Muntlig eksamen 08.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.