vår 2022
SOA-1003 Kommunikasjon og mening - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens andre semester. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

 

Undervisning og eksamen tilbys kun i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

 

Anbefalte forkunnskaper: SOA-1001 "Innføring i sosialantropologi" eller tilsvarende. Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk i tillegg til ferdigheter i det norske språk.


Innhold

Emnet gir en innføring i hvordan språk, kulturer og representasjonsformer utvikles og uttrykkes i sosialt liv. Eksempler på verdenssyn, kosmologi og religion blir analysert i sammenheng med handlingsstrategier og rituelle uttrykksformer. Emnet er sentralt i faget antropologi.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 • kunnskap om antropologiske tilnærminger til kommunikasjon mellom mennesker med fokus på kognisjon, kategorisering og symbolanvendelse

 

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

 • anvende fagterminologi fra studier av kommunikasjon, mening og ritualer.
 • reflektere over tema og være kritisk i lesing av antropologisk litteratur
 • samarbeide med andre om faglige problemstillinger og tematikker
 • skrive en resonerende tekst
 • kunne diskutere begreper og teorier i analyser av gitte sosiale og kulturelle uttrykksformer

 

Kompetanse:

Studentene skal ha:

 • et komparativt perspektiv på kulturelle praksiser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er på norsk. Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Instituttet.

Undervisning

Undervisningen består av totalt 10 dobbeltimer, hvorav 7 - 8 dobbeltimer er forelesninger, og 2 - 3 dobbeltimer er seminarer.

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Karaktergivende eksamen er individuell og består av en hjemmeeksamen med oppgitt tema på ca. 3500 ord (ca. 10 sider) og skrives over én uke.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

 

Kontinuasjonseksamen:

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOA-1003
 • Tidligere år og semester for dette emnet