Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SOA-1003 Kommunikasjon og mening - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens andre semester. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

 

Undervisning og eksamen tilbys kun i vårsemesteret.


Innhold

Emnet gir en innføring i hvordan språk, kulturer og representasjonsformer utvikles og uttrykkes i sosialt liv. Eksempler på verdenssyn, kosmologi og religion blir analysert i sammenheng med handlingsstrategier og rituelle uttrykksformer. Emnet er sentralt i faget antropologi.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

 

Anbefalte forkunnskaper: SOA-1001 "Innføring i sosialantropologi" eller tilsvarende. Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk i tillegg til ferdigheter i det norske språk.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

 

Kompetanse:

Studentene skal ha:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er på norsk. Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Instituttet.

Undervisning

Undervisningen består av totalt 10 dobbeltimer, hvorav 7 - 8 dobbeltimer er forelesninger, og 2 - 3 dobbeltimer er seminarer.

Eksamen

Karaktergivende eksamen er individuell og består av en hjemmeeksamen med oppgitt tema på ca. 3500 ord (ca. 10 sider) og skrives over én uke.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

 

Kontinuasjonseksamen:

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 31.03.2022 innlevering 07.04.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.