vår 2021
SVF-2005 Geografiske informasjonssystem i fortid, nåtid og framtid I - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Fordypningsemne for studenter som har bestått minst 60 stp. Emnet er forbeholdt bachelorstudenter i samfunnsplanlegging, men øvrige studenter kan søke om opptak. Pga. begrenset kapasitet vil det være et tak på 19 studenter. Ved flere kvalifiserte søkere enn plasser, rangeres søkerne etter avlagte studiepoeng som kan inngå i en grad. Det vil foretas loddtrekning ved poenglikhet.

Opptakskrav

Fordypningsemne for studenter som har bestått minst 60 stp. Emnet er forbeholdt bachelorstudenter i samfunnsplanlegging, men øvrige studenter kan søke om opptak. Pga. begrenset kapasitet vil det være et tak på 19 studenter. Ved flere kvalifiserte søkere enn plasser, rangeres søkerne etter avlagte studiepoeng som kan inngå i en grad. Det vil foretas loddtrekning ved poenglikhet.

Lokalt opptak - søknadskode 5131.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SPL-2012 GIS i samfunns- og arealplanlegging 10 stp

Innhold

Geografiske informasjonssystem er i rask utvikling. De anvendes både i humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning, næringsliv, offentlig forvaltning og samfunnsplanlegging. Emnet tar sikte på å gi studenten kunnskaper i tankegangen bak GIS og noen av de programmer som anvendes i dag. Studenten vil også bli presentert for teoretiske, metodiske og etiske utfordringene som bruk av GIS innebærer. Det undervises med utgangspunkt i systemet ArcGIS. Undervisningen omfatter historikk, teoretiske og metodiske muligheter og begrensninger, kartografi, landskapsanalyse, samt grunnleggende funksjoner i GIS.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

Studenten skal få:

 • Oversikt over utviklingen av GIS i humaniora, samfunns- og naturvitenskap.
 • Forståelse for de teoretiske, metodiske og tekniske muligheter og begrensninger i bruken av GIS.
 • Oversikt over bruken av GIS i forskning og forvaltning.

Ferdigheter:

Studenten skal lære:

 • Å ta i bruk og få grunnleggende ferdigheter i GIS-programvaren ArcGIS/ArcMap.
 • Å ta i bruk Norge Digitalt
 • Å bruke UTM-systemet og georeferere kart
 • Å jobbe interaktivt med digitaliserte kart
 • Å digitalisere nye tema inn på kart
 • Å håndtere høydedata
 • Å bruke simple og avanserte buffer teknikker
 • Å kreere lay-out til publikasjon
 • Å løse begrensete problemstillinger på grunnlag av ovenstående kunnskaper og ferdigheter

Kompetanse:

Emnet gir studenten den fornødne kompetansen til videre studier i faget hvor dette kunnskapsfundamentet er relevant, men hvor det ikke kreves høgre kompetanse i GIS tilsvarende SVF-2006.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk/dansk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Det foreleses 2 timer i uka i ca.12 uker. Med forbehold om budsjettmessig støtte vil det til den praktisk orienterte undervisningen bli tilknyttet en undervisningsassistent.

Oppmøte på undervisning er ikke obligatorisk, men høyst anbefalt.


Eksamen

Eksamen:

Eksamen består av en ukes hjemmeoppgave på 10 sider med oppgitt oppgavetekst og gitt innleveringsfrist. Oppgaveteksten er to-delt med henholdsvis en teoretisk og en praktisk oppgave. Besvarelsen kan skrives på et nordisk språk eller engelsk.

Karakterer fra A- E for 'Bestått' og F for 'Ikke bestått'.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur er falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-2005
 • Tidligere år og semester for dette emnet