Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SVF-2005 Geografiske informasjonssystem i fortid, nåtid og framtid I - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Fordypningsemne for studenter som har bestått minst 60 stp. Emnet er forbeholdt bachelorstudenter i samfunnsplanlegging, men øvrige studenter kan søke om opptak. Pga. begrenset kapasitet vil det være et tak på 19 studenter. Ved flere kvalifiserte søkere enn plasser, rangeres søkerne etter avlagte studiepoeng som kan inngå i en grad. Det vil foretas loddtrekning ved poenglikhet.

Studiepoengreduksjon

SPL-2012 GIS i samfunns- og arealplanlegging 10 stp

Innhold

Geografiske informasjonssystem er i rask utvikling. De anvendes både i humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning, næringsliv, offentlig forvaltning og samfunnsplanlegging. Emnet tar sikte på å gi studenten kunnskaper i tankegangen bak GIS og noen av de programmer som anvendes i dag. Studenten vil også bli presentert for teoretiske, metodiske og etiske utfordringene som bruk av GIS innebærer. Det undervises med utgangspunkt i systemet ArcGIS. Undervisningen omfatter historikk, teoretiske og metodiske muligheter og begrensninger, kartografi, landskapsanalyse, samt grunnleggende funksjoner i GIS.

Søknadsfrist

1. desember.

Opptakskrav

Fordypningsemne for studenter som har bestått minst 60 stp. Emnet er forbeholdt bachelorstudenter i samfunnsplanlegging, men øvrige studenter kan søke om opptak. Pga. begrenset kapasitet vil det være et tak på 19 studenter. Ved flere kvalifiserte søkere enn plasser, rangeres søkerne etter avlagte studiepoeng som kan inngå i en grad. Det vil foretas loddtrekning ved poenglikhet.

Lokalt opptak - søknadskode 5131.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

Studenten skal få:

Ferdigheter:

Studenten skal lære:

Kompetanse:

Emnet gir studenten den fornødne kompetansen til videre studier i faget hvor dette kunnskapsfundamentet er relevant, men hvor det ikke kreves høgre kompetanse i GIS tilsvarende SVF-2006.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk/dansk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Det foreleses 2 timer i uka i ca.12 uker. Med forbehold om budsjettmessig støtte vil det til den praktisk orienterte undervisningen bli tilknyttet en undervisningsassistent.

Oppmøte på undervisning er ikke obligatorisk, men høyst anbefalt.


Eksamen

Eksamen:

Eksamen består av en ukes hjemmeoppgave på 10 sider med oppgitt oppgavetekst og gitt innleveringsfrist. Oppgaveteksten er to-delt med henholdsvis en teoretisk og en praktisk oppgave. Besvarelsen kan skrives på et nordisk språk eller engelsk.

Karakterer fra A- E for 'Bestått' og F for 'Ikke bestått'.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur er falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave på 10 sider utlevering 19.04.2021 innlevering 26.04.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.