Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

BIO-1105 Innføring i biologi - 10 stp

Sist endret: 25.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Teoretisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 •     Matematikk (R1+R2)
 •     Fysikk (1+2)
 •     Kjemi (1+2)
 •     Biologi (1+2)
 •     Informasjonsteknologi (1+2)
 •     Geofag (1+2)
 •     Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i biologi, altså læren om alt som lever. Emnet komplementerer kurset MBI-1002, Celle- og molekylærbiologi (vårsemesteret), og gir en innføring i ulike fagområder innen biologi, eksempelvis evolusjon, virus, prokaryoter og eukaryoter, alger, planter, sopp, evertebrater og vertebrater, kjemiske signaler og transportsystemer hos dyr, forsvar mot infeksjoner, økologi. Emnet inneholder også praktiske demonstrasjoner, semesteroppgave, kurs i informasjonskompetanse (IKOMP), skrivekurs, besøk til forskningsenhet.

Hva lærer du

Etter fullført kurs skal du ha:

Kunnskap

 • grunnleggende kunnskap om levende organismer, fra prosesser i cellen og kroppen til utvikling av mangfoldet av organismer, om samspillet mellom organismer
 • grunnleggende innsikt i sentrale biologiske teorier og problemstillinger i biologifaget, kjennskap til deler av forskningsfronten innen biologifaget
 • kjennskap til regler / etiske retningslinjer knyttet til artikkelskriving / publisering

Ferdigheter

 • kunne gjøre rede for og ha innsikt i ulike retninger innen biologifaget og beherske grunnleggende biologisk fagspråk og begreper
 • kunne finne fram i tilbudene ved et moderne universitetsbibliotek

Generell kompetanse

 • grunnleggende forståelse og innsikt innenfor ulike retninger i biologifaget, fra cellenivå til samspillet mellom mangfoldet av organismer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

44 t forelesninger, kollokvier i tilknytning til forelesninger, semesteroppgave, besøk til relevant forskningsinstitusjon i Tromsø-området.

Deltakelse på forelesninger og kollokvier er sterkt anbefalt.

Eksamen

Avsluttende 3 t skriftlig eksamen.

Eksamen kan være av typen «vanlig beskrivende» eller «Multiple choice», eventuelt blanding av de to formene.

Bokstavkarakter A-E; F er ikke bestått.

Arbeidskrav:
Godkjent IKOMP, godkjent semesteroppgave. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen:
Det gis adgang til kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 06.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og framtid 10 stp


Kontakt
10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

Maren-Marie-Thode-Iversen-Bredde-180px-

Maren Marie Thode Iversen


Rådgiver
Telefon: +4777646610 maren.m.iversen@uit.no

Sundset, Monica Alterskjær


Professor i Dyrefysiologi, Merittert underviser
Telefon: +4777644790 monica.a.sundset@uit.no