Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

BIO-1105 Innføring i biologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Teoretisk.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i biologi, altså læren om alt som lever. Emnet komplementerer kurset MBI-1002, Celle- og molekylærbiologi (vårsemesteret), og gir en innføring i ulike fagområder innen biologi, eksempelvis evolusjon, virus, prokaryoter og eukaryoter, alger, planter, sopp, evertebrater og vertebrater, kjemiske signaler og transportsystemer hos dyr, forsvar mot infeksjoner, økologi. Emnet inneholder også praktiske demonstrasjoner, semesteroppgave, kurs i informasjonskompetanse (IKOMP), skrivekurs, besøk til forskningsenhet.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Etter fullført kurs skal du ha:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

44 t forelesninger, kollokvier i tilknytning til forelesninger, semesteroppgave, besøk til relevant forskningsinstitusjon i Tromsø-området.

Deltakelse på forelesninger og kollokvier er sterkt anbefalt.


Eksamen

Avsluttende 3 t skriftlig eksamen.

Eksamen kan være av typen «vanlig beskrivende» eller «Multiple choice», eventuelt blanding av de to formene.

Bokstavkarakter A-E; F er ikke bestått.

Arbeidskrav:
Godkjent IKOMP, godkjent semesteroppgave. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen:
Det gis adgang til kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 06.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og framtid 10 stp
Undervisning Høst 2019
Første oppmøte: se timeplan
Forelesninger prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Ørjan Olsvik
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
prof. Ivar Folstad
prof. Kristin Andreassen Fenton
prof. Jeanette Hammer Andersen
prof. Elin Synnøve Mortensen
f.aman. Gerd Berge
f.lekt. Kjell Lindgård
f.bibl. Lars Figenschou
overing. Kenneth Bowitz Larsen
forsker Ingebjørg Helena Nymo
prof. Rolf Anker Ims
forsker Anett Kristin Larsen
f.aman. Teppo Rämä
post.doc. Javier Sanchez Romano
prof. David Grey Hazlerigg
post.doc. Andrea Cornelia Gerecht
Augusta Hlin Aspar Sundbø
vit.ass. Alfa Bachmann Josteinsdottir
stip. Kelsey Erin Lorberau
Kollokvium vit.ass. Alfa Bachmann Josteinsdottir
Kollokvium gr 1 Biomedisin prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Ørjan Olsvik
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
prof. Ivar Folstad
prof. Jeanette Hammer Andersen
f.aman. Gerd Berge
forsker Ingebjørg Helena Nymo
prof. Rolf Anker Ims
f.aman. Teppo Rämä
post.doc. Javier Sanchez Romano
vit.ass. Linn Aspelund
vit.ass. Elin Karin Plathe
post.doc. Andrea Cornelia Gerecht
vit.ass. Alfa Bachmann Josteinsdottir
stip. Kelsey Erin Lorberau