høst 2019
ITE1904 Tunneldriving og sprengningsteknologi - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Teoretisk. Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav: For å gjennomføre emnet må ITE 1860 Anleggs- og byggeteknikk eller tilsvarende kompetanse være godkjent.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1860 Anleggs- og byggeteknikk

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet tunneldriving skal Studenten lære om;

 • Sprengningsplaner
 • Salverunden
 • Tung bergsikring i undergrunnsanlegg
 • Kostnader
 • Sprengning med restriksjoner i by og tettsteder
 • Fjellhaller
 • Undersjøiske tunneler
 • Vannkrafttunneler
 • Vann- og frostsikring i tunneler
 • Vegoverbygning i tunneler
 • Berginjeksjon
 • TBM / Fullprofilboring

Innenfor temaet sprengningsteknologi skal Studenten lære om;

 • Sprengningsteori
 • Boreutstyr
 • Sprengstoffer
 • Sprengning nær bebyggelse
 • Geologi


Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal tilegne seg kunnskap i hovedelementene innenfor tunneldriving med fokus på

 • a. Sprengningsplaner
 • b. Tung bergsikring
 • c. Sprengning med restriksjoner i by og tettsteder
 • d. Berginjeksjon
 • e. TBM / Fullprofilboring

ii. Studenten skal tilegne seg kunnskap i hovedelementene innenfor sprengningsteknologi med fokus på

 • f. Sprengningsteori
 • g. Boreutstyr
 • h. Sprengstoffer
 • i. Sprengning nær bebyggelse
 • j. Geologi

Ferdigheter:

iii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor planlegging og utførelse av tunnel- og sprengningsarbeid.

Kompetanse:

iv. Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne utføre planlegge og utførelse av tunnel- og sprengningsarbeid og vurdere andres planlegge og utførelse.

v. Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor planlegging og utførelse av tunnel- og sprengningsarbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 8 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten på UiT's gjeldende plattform.


Eksamen

Arbeidskrav

 • Ti (10) Obligatoriske skriftlige øvinger gis i emnet
 • Alle Obligatoriske øvinger skal være godkjent seinest tre (3) uker før eksamen.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av en fem (5) timers skriftlig eksamen. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

Den fem (5) timers skriftlige eksamen skal gjennomføres med alle generelle skriftlige hjelpemidler og godkjent kalkulator.

Ekstern sensor vurderer 100% av besvarelsene.

Kontinuasjons­eksamen

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1904
 • Tidligere år og semester for dette emnet