Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ITE1904 Tunneldriving og sprengningsteknologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Teoretisk. Emnet kan tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet tunneldriving skal Studenten lære om;

Innenfor temaet sprengningsteknologi skal Studenten lære om;


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav: For å gjennomføre emnet må ITE 1860 Anleggs- og byggeteknikk eller tilsvarende kompetanse være godkjent.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1860 Anleggs- og byggeteknikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal tilegne seg kunnskap i hovedelementene innenfor tunneldriving med fokus på

ii. Studenten skal tilegne seg kunnskap i hovedelementene innenfor sprengningsteknologi med fokus på

Ferdigheter:

iii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor planlegging og utførelse av tunnel- og sprengningsarbeid.

Kompetanse:

iv. Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne utføre planlegge og utførelse av tunnel- og sprengningsarbeid og vurdere andres planlegge og utførelse.

v. Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor planlegging og utførelse av tunnel- og sprengningsarbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 8 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten på UiT's gjeldende plattform.


Eksamen

Arbeidskrav

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av en fem (5) timers skriftlig eksamen. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

Den fem (5) timers skriftlige eksamen skal gjennomføres med alle generelle skriftlige hjelpemidler og godkjent kalkulator.

Ekstern sensor vurderer 100% av besvarelsene.

Kontinuasjons­eksamen

Undervisning Høst 2019
Undervisning f.lekt. Tor Konrad Kildal