høst 2018
ITE1918 BIM og datastyrt beregning - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet består av en teoretisk del og en praktisk del.

Emnet kan tas av enkeltemnestudenter. Gjelder ikke Y-vei.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper: For å gjennomføre emnet anbefales det generell kompetanse / innsikt i databehandling og bruk av kommersielle software.


Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

1. Introduksjon av BIM som metode

a. Hva er BIM?

b. Nytteverdi BIM

c. BIM modenhet

d. Hva betyr BIM for de involverte i en BIM-prosess

e. BIM verktøy

2. Grunnkurs

f. Tar for seg praktisk modellering av arkitektmodell ved hjelp av Revit

 • Introduksjon av Autodesk Revit Architecture
 • Brukerg
 • rensesnitt
 • Behandling av visninger
 • Oppretting av Etasjeplan og Rutenett
 • Søyler
 • Vegger, dører, vinduer
 • Gulv/Himling
 • Tak
 • Editeringsverktøy
 • Dimensjonering/Tekst/Tittelfelt
 • Detaljering
 • Utskrift

3. Visualisering

g. Ved bruk av Revit og (antageligvis Lumion eller Autodesk Infraworks)

4. Modellering av RIB-modell

 • Søyler
 • Bjelker
 • Dekker
 • Vegger
 • Utsparinger

h. Bruk av Revit til å modellere armerte betongkonstruksjon

i. Modellering av stålkonstruksjon i Revit

5. Praktisk BIM.

j. Lage en georefert terrengmodell hvor vi henter inn arkitektmodellen

k. Korrekt koordinatsystem mellom modeller

l. Koordinerer en multidisiplin BIM-modell med Navisworks evt. Solibri

m. Hvordan ta ut mengder for bruk til bestilling, logistikk og kalkyler

n. Hvordan ta Revitmodellen over i Focus Beskrivelse via IFC

6. Fokus konstruksjon

o. Brukergrensesnitt

p. Fritt opplagte stålbjelker

q. Rammekonstruksjoner

r. Betongbjelker

s. Fagverk

t. Bygninger


Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studenten skal lære seg å anvende et 3D dataverktøy for modellering av bygg / konstruksjoner som har en betydelig detaljgrad.
 • Studenten skal lære seg å anvende et numerisk beregningsprogram for analyse av bygningskonstruksjoner.

Ferdigheter:

 • Studenten skal forstå 3D modellering av konstruksjoner fungerer og anvendes på en effektiv måte.
 • Studenten skal forstå datastyrt beregning og hvordan programvaren er bygd opp og hvordan verktøyet kan anvendes til analyse av konstruksjoner.

Kompetanse:

 • Forstå BIM (Bygningsinformasjonsmodell) som prosess.
 • Modellere og skape en modell ved hjelp av programvare som for eksempel Revit Architecture.
 • Forstå datastyrt beregningsmetodikk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte innenfor BIM skal formidles gjennom en (1) uke med konsentrert klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan ikke følge disse forelesningene via nettet.

Emnets læringsutbytte innenfor Fokus Konstruksjon skal formidles gjennom to (2) dager med konsentrert klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan ikke følge disse forelesningene via nettet

Emnet gjennomføres som teoretisk og praktisk kunnskapsformidling. Studentens ferdigheter fremmes gjennom relevante eksempler.


Eksamen

Arbeidskrav

To (2) prosjektoppgaver skal være godkjent for adgang til eksamen.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Skriftlig eksamen på 3 timer skal gjennomføres uten generelle skriftlige hjelpemidler.  Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

Ekstern sensor vurderer 100% av besvarelsene.

Kontinasjons­eksamen

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Pensum

 • Kolstad, Odd Sverre: Revit Architecture, Heftet.
 • Fokus Software: BIM kompendium (utleveres digitalt ved oppstart).
 • Fokus Software: Fokus Konstruksjon kompendium (utleveres digitalt ved oppstart).

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1918
 • Tidligere år og semester for dette emnet