vår 2017
RUS-1110 Innføring i russisk litteratur - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og inngår i studieretning russisk på bachelorgradsnivå.

Emnet er også åpent for studenter uten kunnskaper i russisk. Disse vil ha mulighet til å lese hele pensum i oversettelse.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Kurset er basert på sentrale skjønnlitterære tekster som kan leses i oversettelse. Utover dette leser russiskstudenter et lite utvalg kortere tekster på originalspråket. Tekstene gjennomgås og sammenlignes tematisk, snarere enn kronologisk. Det benyttes også i en viss utstrekning adapsjoner av de aktuelle tekstene til opera, musikals, teater, film og fjernsyn. Verkene relateres også til russisk litteratur- og kulturhistorie fra ca. 1800 til i dag, med sideblikk til allmenn russisk historie.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper

Studenene har:

 • oversikt over sentrale forfattere, verk og tema i russisk skjønnlitteratur
 • forståelse for grunnleggende særtrekk, genre, stilarter og epoker i russisk litteraturhistorie
 •  oversikt over kulturhistoriske konsepter med relevans for russisk litteratur

Ferdigheter

Studentene kan:

 • orientere seg i russiske litterære genre og stilarter,
 • bruke terminologi relatert til russisk litteratur- og kulturhistorie
 • lese enkle tekster på originalspråk (russiskstudenter)

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk og engelsk. Eksamensspråk er norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

 

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En kort innleveringsoppgave tidlig i semesteret og en øvelse på Fronter.

Eksamen består av:

 • 4-timers skoleeksamen.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Pensum

Skjønnlitteratur (kan leses i oversettelse)

Følgende norske oversettelser finnes:

 

 • Nikolaj Karamzin 2015: ¿Stakkars Lisa¿ (en Word-fil på Fronter, 8 s.)
 •  
 • Aleksandr Pusjkin 1972: "Skysskafferen" ('Stantsionnyj smotritel'') i "Belkins forteljingar og andre noveller," Oslo (30 s.)
 • Mikhail Lermontov 1959: "Fyrstinne Meri" ('Knjaznja Meri') i "Vår tids helt," Oslo (90 s.)
 • Nikolaj Gogol 2013: "Nesen" i "Petersburgnoveller" 2013, Cappelen-Damm (10 s.)
 • Ivan Turgenev 1996: "Et overflødig menneskes dagbok" ('Dnevnik lisjnego tsjeloveka'), Oslo (140 s.)
 • Fedor Dostoevskij 2005: "Fattige folk" ('Bednye ljudi') Oslo (150 s.)
 •  
 • Lev Tolstoj 2003: "Ivan Il'itsj' død" ('Smert' Ivana Il'itsja'), Oslo (120 s)
 • Anton Tsjekhov 1980: "Tre søstre" ('Tri sestry'), Oslo (120 s)
 • Mikhail Bulgakov 1996: "Hundehjertet: En uhyrlig historie" ('Sobatsj'e serdtse'), Oslo (70 s.)
 • Aleksandr Solzjenitsyn 1975: "En dag i Ivan Denisovitsj' liv" ('Odin den' Ivana Denisovitsja'), Oslo (190 s)
 • Viktor Pelevin 1997 "OMON RA" Oslo (115 s)

 

Litteraturhistorie og teori:

 

 • Erik Egeberg 2007: "Russiske stemmer," Oslo (175 s)
 • Rolf Gaasland 1999: "Fortellerens hemmeligheter: innføring i litterær analyse" Oslo (166 s.)
 • D.S. Mirsky "A history of Russian literature from its beginnings to 1900" kap 4-10

 

Film:

 • Tre søstre (utekstet)
 • Hundehjertet: (1. del, med engelske tekster) ; (2. del, også med engelske tekster).

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet