vår 2016
DRA-1015 Performance - 10 stp

Sist endret: 07.04.2017

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Emnet fokuserer på:

- praktisk utprøving av ulike performanceformer

- forholdet mellom hverdag og kunst, identitets- og samfunnstematikk

- performanceteori

- performancehistorie

- performance for og med barn og unge


Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha

- kunnskaper om forskjellen mellom et verk og en hendelse

- forståelse for performanceprosessen

- grunnleggende kunnskaper om performativitet

- kjennskap til grunnelementene i performance; tid, sted, aktørens kropp og forholdet mellom aktør og publikum

- grunnleggende kunnskaper om vestlig performancekunstens historie og teori

Ferdigheter

Studenten skal kunne

- planlegge, gjennomføre og dokumentere en performanceprosess

- benytte seg av forskjellige innganger og virkemidler i prosessen

- anvende performanceteori på et grunnleggende nivå i praktisk og skriftlig arbeid

- reflektere i og over egen praksis

Generell kompetanse

Studenten skal

- ha en grunnkompetanse for å kunne lede og gjennomføre en performanceprosess, både for voksne, og barn og unge

- kunne forholde seg kritisk og reflekterende til egen praksis


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over ett semester og organiseres ukentlig eller samlingsbasert. Studiet har varierte læringsformer som forelesninger, praktiske øvelser, individuelle og kollektive oppgaver, veiledning, visninger, felles opplevelser og selvstudium. I løpet av studiet skal studentene ha gjennomført et performanceprosjekt. Studentene skal skrive en akademisk tekst med utgangspunkt i performanceteori (ca 1500 ord). Det er obligatorisk deltakelse i undervisningen og studenten må ha et fremmøte på minst 80 %.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

- 80 % deltakelse i undervisningen

- skriftlig oppgave på ca. 1500 ord

- et performanceprosjekt

 

Eksamen:

Muntlig eksamen

Kandidaten skal ha en 20 minutters presentasjon av sitt godkjente performanceprosjekt etterfulgt av en samtale om prosjektet.

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått.

 

Kontinuasjon:

Kontinuasjonseksamen avholde i påfølgende semester.


Pensum

Pensum utgjør ca 500 sider. Litteratur vil kunne være på andre skandinaviske språk samt engelsk.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: DRA-1015
  • Tilleggsinformasjon
  • Pensum
  • Oppmøtested og tid