vår 2016
RUS-2110 Galskap i russisk litteratur - 10 stp

Sist endret: 07.04.2017

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk på bachelorgradsnivå. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Anbefalte forkunnskaper er RUS-1025 eller tilsvarende.


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1110 Innføring i russisk litteratur

Innhold

Det arbeides med et utvalg sentrale russiske skjønnlitterære tekster med galskap som tema. tekstene sammenlignes og relateres til deres litteraturhistoriske og tematiske kontekst. Verkene vurderes også i relasjon til teater- film- og TV- adapsjoner. Det arbeides også med praktisk tekstarbeid, språkforståelese, uttale og grammatikk, såvel som med språklig estetikk.

Pensumlitteraturen leses hovedsaklig på russisk, men deler av større verk kan leses i oversettelse. Sekundærlitteraturen består av engelskspråklige verker.

Anbefalte forkunnskaper

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studentene har:

 • dybdeforståelse for utvalgte verker fra klassisk russisk poesi og prosa
 • kunnskaper og forståelse om russisk litteraturs behandling av temaet galskap gjennom ulike litteraturhistoriske perioder
 • kjennskap til klassikere i russisk litteratur og deres litteraturhistoriske kontekst
 • basiskunnskaper i litteraturanalyse

Ferdigheter

Sutdentene kan:

 • arbeide selvstendig med russisk litteratur i originalspråket
 • redegjøre for det russiske litteraturspråkets særtrekk og dets stilarter
 • orientere seg i klassisk russisk litteratur og litteraturhistorie
 • bruke ulike adapsjoner i analysen av russiske litterære verk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Engelsk russisk og norsk.

Eksamensspråk: Norsk.


Undervisning

Undervisningsform: forelesning og veiledning.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • I løpet av kurset blir det gitt tre kortere oppgaver/øvelser som skal forberedes hjemme og som deretter gjennomgås på forelesningene. Minimum 2 av disse skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Øvelsene evalueres med godkjent/ikke godkjent. 
 • I tillegg skal studenten i løpet av semesteret levere inn manuskript til semesteroppgave for veiledning. Manuskriptet skal være på minimum 50% av oppgavens lengdekrav.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamenbestår av:

 • Eksamen er en oppgave skrevet i løpet av semesteret. Oppgaven skal være på 10-12 sider, skal besvares på norsk og innleveres etter endt undervisning.  Veiledning er obligatorisk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan


Studiepoengreduksjon

RUS-2110 Den russiske litterære kanon 10 stp

Pensum

Pensum, RUS 2110, våren 2016

Kortprosa

 • Pusjkin: Pikovaja dama
 • Gogol: Zapiski sumassjedsjego
 • Tsjekhov: Palata no 6
 • Garsjin: Krasnyj tsvetok
 • L. Andreev: Krasnyj smekh
 • Tolstoj: Zapiski sumassjedsjego

Romaner

 • Dostoevskij: "Idiot" Del 1 kapitel VI og del II kapitel V på russisk. Øvrige deler av romanen kan leses i overstettelse.
 • Bulgakov: "Master i Margarita" Kapitlene 6, 8, 11, 13 på russisk. Øvrige deler av romanen kan leses i overstettelse.

Poesi

 • Pusjkin: Ne daj mne bog... 1 s
 • Esenin: Cernyj chelovek - 3 s
 • Khlebnikov: Mudrost' v silke (utro v lesu) 1 s
 • Brodskij: Gurbunov i Gortsjakov (kapitel IX) 3 s
 • Akhmatova: A tsjelovek / Uzje bezumie krylom 2 s
 • Djagileva: Klassitsjeskij depresnjak 1 s

Teori/Litteraturhistorie

 • Moser (ed) 1992: Cambridge History of Russian Literature
 • Vinitsky and Brintlinger (eds) 2007 "Madness in Russian Culture"
 • Maija Kononen, `A Holy Fool or a Delirious Lunatic ¿ Madness as a Virtue in Russian Literature¿, Wiener Slawistischer Almanach, 70, 2012, pp. 5-29

Film (anbefalt)

 • Igor Volosjinov "Ja" (2009).

Filmen settes opp som filmvisning for alle russiskstudentene i løpet av semesteret.

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-2110