vår 2016
RUS-2110 Galskap i russisk litteratur - 10 stp

Sist endret: 07.04.2017

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk på bachelorgradsnivå. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Anbefalte forkunnskaper er RUS-1025 eller tilsvarende.


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1110 Innføring i russisk litteratur

Studiepoengreduksjon

RUS-2110 Den russiske litterære kanon 10 stp

Innhold

Det arbeides med et utvalg sentrale russiske skjønnlitterære tekster med galskap som tema. tekstene sammenlignes og relateres til deres litteraturhistoriske og tematiske kontekst. Verkene vurderes også i relasjon til teater- film- og TV- adapsjoner. Det arbeides også med praktisk tekstarbeid, språkforståelese, uttale og grammatikk, såvel som med språklig estetikk.

Pensumlitteraturen leses hovedsaklig på russisk, men deler av større verk kan leses i oversettelse. Sekundærlitteraturen består av engelskspråklige verker.

Anbefalte forkunnskaper

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studentene har:

 • dybdeforståelse for utvalgte verker fra klassisk russisk poesi og prosa
 • kunnskaper og forståelse om russisk litteraturs behandling av temaet galskap gjennom ulike litteraturhistoriske perioder
 • kjennskap til klassikere i russisk litteratur og deres litteraturhistoriske kontekst
 • basiskunnskaper i litteraturanalyse

Ferdigheter

Sutdentene kan:

 • arbeide selvstendig med russisk litteratur i originalspråket
 • redegjøre for det russiske litteraturspråkets særtrekk og dets stilarter
 • orientere seg i klassisk russisk litteratur og litteraturhistorie
 • bruke ulike adapsjoner i analysen av russiske litterære verk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Engelsk russisk og norsk.

Eksamensspråk: Norsk.


Undervisning

Undervisningsform: forelesning og veiledning.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • I løpet av kurset blir det gitt tre kortere oppgaver/øvelser som skal forberedes hjemme og som deretter gjennomgås på forelesningene. Minimum 2 av disse skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Øvelsene evalueres med godkjent/ikke godkjent. 
 • I tillegg skal studenten i løpet av semesteret levere inn manuskript til semesteroppgave for veiledning. Manuskriptet skal være på minimum 50% av oppgavens lengdekrav.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamenbestår av:

 • Eksamen er en oppgave skrevet i løpet av semesteret. Oppgaven skal være på 10-12 sider, skal besvares på norsk og innleveres etter endt undervisning.  Veiledning er obligatorisk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Pensum

Pensum, RUS 2110, våren 2016

Kortprosa

 • Pusjkin: Pikovaja dama
 • Gogol: Zapiski sumassjedsjego
 • Tsjekhov: Palata no 6
 • Garsjin: Krasnyj tsvetok
 • L. Andreev: Krasnyj smekh
 • Tolstoj: Zapiski sumassjedsjego

Romaner

 • Dostoevskij: "Idiot" Del 1 kapitel VI og del II kapitel V på russisk. Øvrige deler av romanen kan leses i overstettelse.
 • Bulgakov: "Master i Margarita" Kapitlene 6, 8, 11, 13 på russisk. Øvrige deler av romanen kan leses i overstettelse.

Poesi

 • Pusjkin: Ne daj mne bog... 1 s
 • Esenin: Cernyj chelovek - 3 s
 • Khlebnikov: Mudrost' v silke (utro v lesu) 1 s
 • Brodskij: Gurbunov i Gortsjakov (kapitel IX) 3 s
 • Akhmatova: A tsjelovek / Uzje bezumie krylom 2 s
 • Djagileva: Klassitsjeskij depresnjak 1 s

Teori/Litteraturhistorie

 • Moser (ed) 1992: Cambridge History of Russian Literature
 • Vinitsky and Brintlinger (eds) 2007 "Madness in Russian Culture"
 • Maija Kononen, `A Holy Fool or a Delirious Lunatic ¿ Madness as a Virtue in Russian Literature¿, Wiener Slawistischer Almanach, 70, 2012, pp. 5-29

Film (anbefalt)

 • Igor Volosjinov "Ja" (2009).

Filmen settes opp som filmvisning for alle russiskstudentene i løpet av semesteret.

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-2110