Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2016

RUS-2110 Galskap i russisk litteratur - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk på bachelorgradsnivå. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Det arbeides med et utvalg sentrale russiske skjønnlitterære tekster med galskap som tema. tekstene sammenlignes og relateres til deres litteraturhistoriske og tematiske kontekst. Verkene vurderes også i relasjon til teater- film- og TV- adapsjoner. Det arbeides også med praktisk tekstarbeid, språkforståelese, uttale og grammatikk, såvel som med språklig estetikk.

Pensumlitteraturen leses hovedsaklig på russisk, men deler av større verk kan leses i oversettelse. Sekundærlitteraturen består av engelskspråklige verker.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Anbefalte forkunnskaper er RUS-1025 eller tilsvarende.


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1110 Innføring i russisk litteratur

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studentene har:

Ferdigheter

Sutdentene kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Engelsk russisk og norsk.

Eksamensspråk: Norsk.


Undervisning

Undervisningsform: forelesning og veiledning.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamenbestår av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

RUS-2110 Den russiske litterære kanon 10 stp

Pensum

Pensum, RUS 2110, våren 2016

Kortprosa

Romaner

Poesi

Teori/Litteraturhistorie

Film (anbefalt)

Filmen settes opp som filmvisning for alle russiskstudentene i løpet av semesteret.

Undervisning Vår 2016
Første forelesning:
Forelesning Første forelesning: Tirsdag 6. januar 2015 kl. 12.15

f.aman. Yngvar Bordewich Steinholt
Semesteroppgave Semesteroppgave: Innlevering 13. mai 2015.