vår 2014
PSY-2549 Affektiv nevrovitenskap - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt profesjonsstuidet i psykologi og kan dermed ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset gir en fordypning i teorier, metoder og forskningsresultater innenfor kognitiv og affektiv nevrovitenskap. De forskningstemaer som omhandles er i hovedsak negative og positive emosjoner, stress, og den biologiske basisen til grunn for disse. Kurset fokuserer på metoder knyttet til måling av atferd, psykofysiologiske metoder, nevropsykologiske metoder, og nevrovitenskapelige metoder med hjerneavbilding.

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å kunne:

-beskrive grunnleggende teorier om emosjoner og stress.

-beskrive nervesystemets basale funksjoner slike som cellulær differensiering, transmisjon av impulser, synapseoverføring, plastisitet (inkludert læring).

-analysere hvordan emosjoner kan påvirke bearbeiding og seleksjon av visuelle stimuli.

-Sammenligne noen alternative tolkninger av viktige forskningsfunn.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Eksamensspråk er norsk. Undervisningsspråk er stort sett norsk, men en del av undervisningen kan bli gitt på engelsk.


Undervisning

Det gis til sammen 12 forelesninger (hver på to timer) fordelt på de ulike temaene som angitt i kursets timeplan. Forelesningene vil ta utgangspunkt i pensum, men de vil også introdusere studentene for andre perspektiver, beslektede temaer og utvalgte undersøkelser. I tillegg må alle studenter delta i fremlegging og diskusjon av forskningsartikler på emnets presentasjonsseminar.

Eksamen

Eksamen er en 5 timers skoleeksamen med essayspørsmål som vurderes etter karakterskala A-F. Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i påfølgende semester.

Pensum

Bok:

Bear MF, Connors BW, Paradiso MA: Neuroscience - Exploring the Brain (4th Edition). Kapittel 1, 5, 12, 15, 17, 18, 21. NB! Ny utgave, kapitler spesifiseres når boken ankommer.

Carlson NR: Physiology of Behavior (11th Edition). Kapittel 4, 5, 13, 15, 16, 18

Conrad CD: The handbook of stress: Neuropsychological effects on the brain. Kapittel 1-12, 18-25 og 25.

Pensum til Morten Øvervolls forelesning (I tillegg til Bear kap 21):

Artikkel:

Pessoa, L., Kastner, S., & Ungerleider, L.G. (2002). Attentional control of the processing of neutral and emotional stimuli. Cognitive Brain Research 15, 31-45. [15 sider]

Vuilleumier, P. (2005). How brains beware: neural mechanisms of emotional attention. TRENDS in Cognitive Sciences, 9, 585-594. [10 sider]

Pessoa, L. (2005). To what extent are emotional visual stimuli processed without attention and awareness? Current Opinion in Neurobiology, 15, 188-196. [9 sider]

Pessoa, L. (2008). On the relationship between emotion and cognition. Nature Reviews Neuroscience, 9, 148-158. [11 sider]

Tamietto, M. & de Gelder, B. (2010). Neural bases of the non-conscious perception of emotional signals. Nature Reviews Neuroscience, 11, 697-709. [13 sider]

Anbefalt litteratur:

Smith, SM. Overview of fMRI analysis. The British Journal of Radiology, 77 (2004), S167 - S175.

 

Pensum til Stressforelesninger: J. Forsberg (I tillegg til Conrad CD):

Artikkel:

Glaser, R. & Kiecolt-Glaser, J.K. (2005). Stress-induced immune dysfunction: implications for health. Nature Reviews, 5;243-250.

Pace, T.W.W. & Heim, C. (2011). A short review on the psychoneuroimmunology of posttraumatic stress disorder: From risk factors to medical comorbidities. Brain, Behavior, and Immunity, 25,1;5-13.

Kiecolt-Glaser, J.K. (2009). Psychoneuroimmunology: Psychology's Gateway to the Biomedical Future. Perspectives on psychological science, 4(4);367-369.

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested:
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: PSY-2549
  • Tidligere år og semester for dette emnet