Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SAM-2031 Nordsamisk som fremmedspråk: Videregående språkkurs - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold

Kurset er en videreføring av innholdet i årsenheten i nordsamisk som fremmedspråk. Studentene skal selv produsere tekster, og i den forbindelse vektlegges setningsoppbygging og generell språkrøkt. Studentene skal fordype seg i ordavledning og derav syntaktiske følger. I tillegg vil studentene arbeide med setningstilsvar og infinitte verbformer. Studentene vil trene på oversettelse av tekster i et kontrastivt perspektiv. Studentene vil ha muntlige framføringer, og også trene seg på å forstå nordsamiskes dialekter. Temaene på kurset er stort sett knyttet til arbeids- og samfunnsliv.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Forkunnskaper tilsvarende årsenhet i nordsamisk som fremmedspråk, eller samisk som 2. språk på videregående skole.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk.

Undervisning

​​Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminarer og gruppearbeider ved Campus Tromsø. Studenter som har faglig støtte i lokalt språksenter kan følge deler av undervisningen via Zoom. Studenten må da selv ta kontakt med språksenteret i forkant av kurset for å avtale faglig oppfølging.​

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.