Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SAM-2131 Nordsamisk som fremmedspråk: Nordsamisk litteratur/kulturkunnskap - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Studiepoengreduksjon

SAM-2130 Nordsamisk som fremmedspråk: Nordsamisk litteratur/kulturkunnskap 15 stp

Innhold

Kurset er en videreføring av innholdet i årsenheten i nordsamisk som fremmedspråk.

Kurset tar for seg litteratur- og kulturhistorie, med hovedvekt på nyere kulturhistorie. Studentene skal bli kjent med sentrale samiske forfatterskap. De skal studere et utvalg av samiskspråklige tekster, både skjønn- og faglitterære, i forhold til tematikk, innhold og kontekst.

Lesing av og diskusjon om tekstene skal også styrke studentenes språklige ferdigheter.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Forkunnskaper tilsvarende årsenhet i nordsamisk som fremmedspråk, eller samisk som 2. språk på videregående skole.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du:


Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

​Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminarer og gruppearbeid på Campus i Tromsø. Studenter med faglig støtte ved lokale språksentre kan følge deler av undervisningen via Zoom. Studentene må selv ta kontakt med språksentrene for å avtale faglig oppfølging.

​Eksamen avholdes på campus i Tromsø.

​Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk.

​Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.