høst 2023
BED-2123 Samfunnsøkonomisk analyse - Mikro - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Innhold

I dette emnet tar vi opp produsentens tilpasning med hovedvekt på konkurranseforhold og ulike strategier i markedstilpasningen. Temaer som tas opp er blant annet ufullkommen konkurranse, ulike prisstrategier og prinsipal agent teori.

Hva lærer du

Etter å ha gjennomgått dette emnet skal studenten ha en videregående innsikt i samfunnsøkonomisk analyse, utover den innføring som tidligere er gitt i mikroøkonomi.

Kunnskaper:

 • Ha kunnskaper om optimal tilpasning for bedrifter med ulike målsetninger.
 • Ha kunnskaper om ulike tilpasninger ved forskjellige markedssituasjoner.
 • Ha kunnskap om strategisk konkurranse.

Ferdigheter:

 • Kunne vise hva som er optimal tilpasning for en bedrift under ulike markedsregimer.
 • Kunne vise hvordan bedrifter tilpasser seg strategisk ut fra andre aktørers valg.
 • Kunne vise hvordan offentlige og private organisasjoner tilpasser seg under ulike reguleringsregimer.

Generell kompetanse:

 • Ha oversikt over de mest kjente teorier innenfor produsentteori.
 • Kunne redegjøre for kritiske forhold ved ulike markedstilpasninger både innenfor privat og offentlig sektor.
 • Kunne reflektere selvstendig og kritisk i forbindelse med bruk av mikroøkonomisk teori.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 08.12.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk innlevering i gruppe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Et obligatorisk arbeidskrav som skal løses i gruppe på 2-3 personer som skal godkjennes av faglærer før endelig eksamen avlegges.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2123
 • Tidligere år og semester for dette emnet