Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BED-2123 Samfunnsøkonomisk analyse - Mikro - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

I dette emnet tar vi opp produsentens tilpasning med hovedvekt på konkurranseforhold og ulike strategier i markedstilpasningen. Temaer som tas opp er blant annet ufullkommen konkurranse, ulike prisstrategier og prinsipal agent teori.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter å ha gjennomgått dette emnet skal studenten ha en videregående innsikt i samfunnsøkonomisk analyse, utover den innføring som tidligere er gitt i mikroøkonomi.

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar