høst 2023
MDV-1203 Bibliotek og formidling - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap og på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MDV-2203 Bibliotek og media 10 stp
DOK-2203 Bibliotek og media 10 stp
BIB-2011 Dokumenthistorie og medievurdering 10 stp

Innhold

Emnet gir en oversikt over forskjellige mediers utvikling og posisjon innenfor biblioteket i et historisk perspektiv og med vekt på dagens situasjon.

Emnet innledes med et overblikk over bok- og lesehistorie, før vi ser på hvordan ulike medier kan formidles til ulike brukergrupper ved hjelp av forskjellige formidlingsformer (muntlig, skriftlig og digital). Vi vil også diskutere aktuelle spørsmål som for eksempel hvilke tjenester et folkebibliotek kan og skal tilby og konsekvensene av COVID-nedstengingen.

Emnet handler først og fremst om praktisk formidling i folkebiblioteket, men formidlingsformene er også aktuelle for andre typer bibliotek og andre institusjoner som arkiv og museum.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om ulike medier med spesielt hensyn til deres historiske utvikling og rolle for ulike brukergrupper
 • forståelse av forskjellige medier og dokumenttyper med hensyn til kvalitet og relevans for forskjellige bibliotek

Ferdigheter

Du kan:

 • vurdere medier og dokumenttyper for forskjellige brukergrupper i moderne bibliotek
 • sette dagens bibliotekutvikling inn i en større historisk sammenheng
 • forstå og problematisere sentrale utfordringer for det moderne biblioteket, blant annet samlingsutvikling og vedlikehold.
 • planlegge og vurdere egnede metoder for medieformidling til ulike brukergrupper
 • grunnleggende formidlings- og presentasjonsteknikker relevant for bibliotek

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Forelesninger og seminarer fordelt over 13 uker. I løpet av disse 13 ukene gjennomføres et heldags formidlingsseminar.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Muntlig eksamen 20.11.2023–22.11.2023 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Blogginnlegg Godkjent – ikke godkjent
Formidlingsarrangement Godkjent – ikke godkjent
Formidlingsseminar, inkludert en muntlig framføring Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • ett blogginnlegg på ca. 350 ord (bokanmeldelse, filmanmeldelse eller rapport fra formidlingsarrangement på bibliotek)
 • deltakelse i minst ett formidlingsarrangement på f.eks. Tromsø bibliotek
 • en muntlig framføring på formidlingsseminar
 • teoretisk refleksjonsnotat (ca. 4 sider)

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

 • Muntlig eksamen med varighet 20-25 minutter

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1203
 • Tidligere år og semester for dette emnet