Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

MDV-1203 Bibliotek og formidling - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap og på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BIB-2011 Dokumenthistorie og medievurdering 10 stp

Innhold

Emnet gir en oversikt over forskjellige mediers utvikling og posisjon innenfor biblioteket i et historisk perspektiv og med vekt på dagens situasjon.

Emnet innledes med et overblikk over bok- og lesehistorie, før vi ser på hvordan ulike medier kan formidles til ulike brukergrupper ved hjelp av forskjellige formidlingsformer (muntlig, skriftlig og digital). Vi vil også diskutere aktuelle spørsmål som for eksempel hvilke tjenester et folkebibliotek kan og skal tilby og konsekvensene av COVID-nedstengingen.

Emnet handler først og fremst om praktisk formidling i folkebiblioteket, men formidlingsformene er også aktuelle for andre typer bibliotek og andre institusjoner som arkiv og museum.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Forelesninger og seminarer fordelt over 13 uker. I løpet av disse 13 ukene gjennomføres et heldags formidlingsseminar.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.