høst 2022
BED-3043 Avansert finans - 10 stp

Emnetype

Emnet er kun for programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet krever tilstedeværelse på campus der undervisningen foregår. Emnet passer ikke for studenter som ikke kan følge forelesninger, gruppearbeid og lignende.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOK-3060 Videregående finans 1 stp

Innhold

Internasjonal finans, derivater og kredittrisiko, aktiv forvaltning, effisiente markeder, adferdsfinans,  faktormodeller og hedgefond.

Hva lærer du

Studenter som har bestått emnet skal ha oppnådd følgende læringsmål:

Kunnskaper:

  • Ha kunnskap om internasjonal finans, derivater og kredittrisiko, aktiv forvaltning, effisiente markeder, adferdsfinans,  faktormodeller og hedgefond.

Ferdigheter:

  • Kan forklare viktige begrep og utlede resultater innen internasjonal finans, derivater og kredittrisiko, aktiv forvaltning, effisiente markeder, adferdsfinans,  faktormodeller og hedgefond.
  • Kan anvende teoretisk kunnskap og idéer på nye områder

Generell kompetanse:

  • Kan utvikle uavhengig, egen kompetanse og kunnskap innenfor internasjonal finans, derivater og kredittrisiko, aktiv forvaltning, effisiente markeder, adferdsfinans, faktormodeller og hedgefond.
  • Studenten kan diskutere spørsmål og analysere konklusjoner om disse temaene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, oppgaveløsning og gruppearbeid.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 02.12.2022 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 2 Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 3 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Tre arbeidskrav må være gjennomført og bestått for å kunne gå opp til eksamen. Godkjent arbeidskrav er gyldig for fire etterfølgende semester inkludert det semesteret det ble avlagt.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke  kontinuasjonseksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BED-3043
  • Tidligere år og semester for dette emnet