Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BED-3043 Avansert finans - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er kun for programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet krever tilstedeværelse på campus der undervisningen foregår. Emnet passer ikke for studenter som ikke kan følge forelesninger, gruppearbeid og lignende.


Studiepoengreduksjon

SOK-3060 Videregående finans 1 stp

Innhold

Internasjonal finans, derivater og kredittrisiko, aktiv forvaltning, effisiente markeder, adferdsfinans,  faktormodeller og hedgefond.

Hva lærer du

Studenter som har bestått emnet skal ha oppnådd følgende læringsmål:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, oppgaveløsning og gruppearbeid.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 02.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.