Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

INF-6000 Grunnleggende innføring i programmering - 0 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er ikke studiepoenggivende. Nettbasert emne som går over 3-4 uker og er beregnet til omtrent 100 arbeidstimer for deltakere. Ved å ta emnet INF-6000 Grunnleggende innføring i programmering, vil du kunne få utstedt et kursbevis dersom du gjennomfører kurset. Emnet kan ikke inngå i noen programutdanning.

Makimalt antall deltakere: 50 studenter. Emnet starter kun opp om det er minimum 5 studenter som registrerer seg. Deltakere som har meldt seg på, men som likevel ikke kan delta bes om å melde seg av emnet.


Innhold

Emnet gir kandidatene en praktisk innføring i programmering og en basisforståelse av (i) hva det vil si å utvikle programvare, (ii) hvilket ekstremt kraftfullt verktøy programmering er, (iii) hvordan vi kan bruke dette verktøyet i analyse av store datamengder, og (iv) hvorfor programmering er kjernekomponenten i digitaliseringsprosessen. Det vil bli lagt stor vekt på praktiske øvinger hvor deltakere får utviklet egne programmer i programmeringsspråket Python.

Søknadsfrist

25. august 2020.

 

Emnet starter 1. september.


Opptakskrav

Emnet krever ingen spesielle forkunnskaper, men er best tilpasset kandidater som minst har fullført videregående skole med noe realfagsfordypning.

Hva lærer du

Kunnskap: 

Ferdigheter:

Generell kompetanse: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet har en praktisk tilnærming til innholdet og læringsmålene. Emnet vil gis som en kombinasjon av digitale forelesninger hvor deltakere kan interagere med foreleser (kombinasjon video, presentasjoner, kodeeksempler, og en chat-funksjon mellom kursstab og deltakere) og praktiske øvinger. Det betyr at i tillegg til en presentasjon av stoffet så vil det være fokus på øvinger som deltakere må gjennomføre og få tilbakemelding på. Dette vil være konkrete reelle problemstillinger som deltakere skal løse med den kunnskapen de har ervervet seg i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav: For å få kursbevis må studentene få godkjent det obligatoriske arbeidskravet i emnet. Disse vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet vil være inntil 3 programmeringsoppgaver som skal løses individuelt og leveres i læringsportalen.
Undervisning Høst 2020
Første frammøte: Ikke klart enda.